CNC TEL EREZYON

Tel erezyon, kısaca özetlemek gerekirse metalin üzerinde yüksek yoğunlukta elektrik akımı geçirilen bir tel vasıtası ile kesme işidir. Bu işlem makinalarda, farklı elektriksel kutuplara iliştirilen tel elektrot, kesim yapılan parçaya yaklaştığı zamanda elektriksel boşalımları sayesinde yüksek bir ısı ortaya çıkarmakta ve kısmi metal ergimesi ile parçacık yok edilerek değişiklik sağlanmaktadır. Partükül kaldırma hızı, her bir arktaki enerji miktarı ve her arkın geçen süresine göre değişiklik göstermektedir.
 
İşlemin ilk kısmında, yapılan iş parçasının biçimi bir koordinat yüzeyi içerisinde, çizimdeki her bir elemana nokta, daire ve çizgi numaraları isimlendirilerek şekillendirilmektedir.
 
İşlemin  ikinci kısmında ise kesme yolu vasıtası ile esas biçimi ortaya çıkmaktadır. Kesme süreci başlatıldığında tel kesme güzergahını takip ederek kesme süreci tamamlanmaktadır.
 Tel erozyon işlemi ile üretilen bir parçanın yeniden taşlanmasına gerek yoktur.
 
Herhangi bir üretimin diğer tezgâhlarda işlenmesi mümkün olmayan bölümlerinin sadece telin yarıçapı kadar bir tolerans bırakılarak parçanın işlenmesi mümkün olabilmektedir.
Tel erezyon çapaksız üretim gerçekleştirilmesi ve yüzey pürüzlülüğünün başka üretim çeşitlerine göre daha az olması tercih sebeplerinden biridir.