Talaşlı İmalat

Talaşlı imalat; tasarımı hazırlanmış iş parçasının standartlara uygun şekilde projesi yapılmış teknik resmi dikkate alınarak, 
parça üzerinden değişik şekil ve ölçülerde talaş kaldırılarak istenilen geometrik şekli verme işlemidir